Chính sách cookie

Cùng tìm hiểu về cách dinhgiasimonline.vn sử dụng cookie và bảo vệ thông tin của bạn qua Chính sách cookie. Đọc thêm để nắm rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

Loại Cookie chúng tôi sử dụng

  • Cookie bắt buộc: Những cookie cần thiết để trang web hoạt động chính xác và cung cấp các tính năng cơ bản.
  • Cookie Hiệu suất: Thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web để cải thiện hiệu suất và trải nghiệm người dùng.
  • Cookie Quảng cáo: Tùy chỉnh nội dung quảng cáo dựa trên quan điểm của bạn và đo lường hiệu suất chiến dịch quảng cáo.

Sử dụng Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp trải nghiệm trực tuyến tốt nhất cho bạn. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn để giúp chúng tôi nhận dạng và tùy chỉnh trang web theo yêu cầu cá nhân của bạn. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt cookie trong trình duyệt của mình để từ chối hoặc hạn chế chế độ sử dụng cookie nếu bạn muốn.

Quyền kiểm soát cookie của bạn

Bạn có thể quản lý và kiểm soát cookie thông qua trình duyệt cài đặt của mình. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc tắt cookie có thể làm giảm hiệu suất và chất lượng trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

Thay đổi trong Chính sách Cookie

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Cookie của mình để phản ánh những thay đổi trong luật pháp hoặc phản ánh những thay đổi trong cách chúng tôi sử dụng cookie. Bạn nên xem xét trang Chính sách Cookie của chúng tôi thường xuyên để cập nhật về các thay đổi đó.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào liên quan đến Chính sách Cookie của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.