Điều khoản và Điều kiện sử dụng

dinhgiasimonline.vn mong quý khách dành thời gian đọc và tìm hiểu những thông tin về điều khoản sử dụng giữa quý khách và dinhgiasimonline.vn. Thông qua việc truy cập, sử dụng bất kỳ nội dung, hình ảnh nào của trang website này, quý khách đã công nhận và nhất trí về việc tuân thủ các quy định của bất cứ điều khoản sử dụng. Nếu quý khách không nhất trí với những điều khoản và điều kiện này, xin vui lòng không sử dụng dinhgiasimonline.vn.

Các điều kiện đăng ký

Khi thực hiện đăng ký qua dinhgiasimonline.vn, xin vui lòng thực hiện mối quan hệ theo hợp đồng trực tiếp (ràng buộc theo pháp lý) giữa khách hàng và chúng tôi. Các điều kiện đăng ký bao gồm những giới hạn và những loại trừ trách nhiệm pháp lý.

Quyền và trách nhiệm của quý khách

Quyền của quý khách khi đăng nhập và sử dụng dinhgiasimonline.vn:

  • Quý khách được bảo mật về thông tin cá nhân theo quy định về chính sách bảo mật.
  • Quý khách được quyền từ chối sử dụng trang web dinhgiasimonline.vn mà không cần đưa ra ký do
  • Quý khách được truy cập vào dinhgiasimonline.vn bằng cách sử dụng phương tiện được cho phép.

Cùng với những trách nhiệm đã nêu trên, với việc sử dụng và truy cập dinhgiasimonline.vn, quý khách đã đồng ý rằng:

  • Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân theo yêu cầu của dinhgiasimonline.vn khi đăng ký tài khoản và trong suốt quá trình sử dụng trang web.
  • Quý khách bảo mật và giữ an toàn mật khẩu của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp để quý khách truy cập vào trang web.
  • Quý khách sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc sử dụng tài khoản của mình.
  • Quý khách không ủy quyền, chuyển nhượng hay chuyển giao tài khoản của mình với bất kỳ hình thức nào cho bên thứ ba. Không sử dụng trang website của chúng tôi vào các mục đích trái pháp luật.

Bản quyền và thương hiệu

Website này và bất kể nội dung nào thuộc website bao gồm nhãn hiệu, mã code, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc dịch vụ… tất cả đều thuộc quyền sở hữu của dinhgiasimonline.vn. Tất cả tài nguyên không giới hạn về các văn bản, thiết kế, đồ họa, hình ảnh và việc lựa chọn và sắp xếp chúng, ngoài mọi khái niệm, công cụ, phần mềm hoặc công nghệ, thuật toán khác thì các mô hình, quy trình đều thuộc bản quyền của chúng tôi hoặc bên thứ ban cấp phép cho dinhgiasimonline.vn.

Nội dung và chức năng của trang web đã được đăng tải lên, không được sao chép, tái tạo, sửa đổi, thiết kế ngược hoặc thay đổi (bao gồm cả việc xóa hoặc vô hiệu hóa bất cứ bằng biện pháp bảo mật nào), truyền ra ngoài bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép của dinhgiasimonline.vn.

Trừ khi chúng tôi cấp phép bằng văn bản rõ ràng, nếu không quý khách sẽ không được đưa bất kỳ thông tin nào của dinhgiasimonline.vn trong bất kỳ một phương tiện nào cho mục đích thương mại như quảng cáo hoặc khuyến mãi,… hoặc gây ảnh hưởng bất lợi đến với chúng tôi.